Θρακιώτικα Μετέωρα

Από τη Δαδιά στο Πολύαρνο για χάρη του Ασπροπάρη 02 Νοέμβριος 2015