Γιορτή των πουλιών

Γιορτή πουλιών στο δάσος της Δαδιάς 02 Νοέμβριος 2015