Αθήνα, 24-9-07: H επιβολή προστίμων στη ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά, είναι ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ ΑΕ επιβαρύνει το περιβάλλον σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τοπικό εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από την έκλυση κυρίως αιωρούμενων σωματιδίων και διοξείδιου του θείου, και εθνικό λόγω των υπέρογκων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύονται από τις μονάδες της ΔΕΗ, συνεισφέροντας στην κλιματική αλλαγή.

Θεωρώντας, ότι πρόκειται μόνο για την αρχή σε μια σειρά μέτρων με επείγοντα χαρακτήρα, καλούμε τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα στα εξής:

1. Να μην επιτρέψει τη δημιουργία νέων ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που θα λειτουργούν με εισαγόμενο λιθάνθρακα.
2. Κατά τη 2η περίοδο του συστήματος εμπορίας ρύπων (2008-2012) να περιορίσει το δικαίωμα εκπομπών ρύπων της ΔΕΗ.
3. Να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Για παράδειγμα, από το 2002 ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου παραβιάζει καθημερινά την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους εκάστοτε Υπουργούς Ανάπτυξης  να επιτρέψουν τη λειτουργία της μονάδας.


Μοιράσου το με φίλους