Με εξαιρετικό ενδιαφέρον διαβάσαμε την ομιλία του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργου Σουφλιά, στην ημερίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι δεσμεύσεις του για έμπρακτη υποστήριξη του έργου της ΕΥΕΠ και ενδυνάμωση των μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου και για κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν πρωτοβουλίες κομβικής σημασίας για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας.

Το WWF Ελλάς δηλώνει απερίφραστα πως θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων και θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΧΩΔΕ που θα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Διαβάστε την έκθεση του WWF Ελλάς για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα, και τα πάγια αιτήματα της οργάνωσης προς την πολιτική ηγεσία και τους βουλευτές.

Διαβάστε την ομιλία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (icon, 308.19 KB)  στην ημερίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 6 Δεκεμβρίου 2006.

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε

Μοιράσου το με φίλους