{mosimage}Βρυξέλλες, 07/06/2006: Το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων δεν ευθύνεται για μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας ή για μείωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του WWF. Συγκριτικά με άλλες πολιτικές επίτευξης του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αποτελεί το μέτρο–κλειδί για την Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος.

Επιπλέον, είναι η φθηνότερη επιλογή και μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα..

Το WWF ζήτησε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (ZEW, Γερμανία) να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες και μοντέλα με θέμα τις επιδράσεις του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότητα και στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση  έδειξε ότι οι προειδοποιήσεις από διάφορους βιομηχανικούς συνδέσμους ότι δηλαδή το ΣΕΔΕ θα έχει καταστροφικές συνέπειες ήταν αβάσιμες.

"Σήμερα το WWF αποκαλύπτει ότι η προπαγάνδα για τις αρνητικές συνέπειες του ΣΕΔΕ, που κάποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούν για  να κινδυνολογήσουν, είναι βασισμένη σε λανθασμένες αντιλήψεις και έλλειψη πληροφόρησης", λεει ο Δρ. Stephan Singer, επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής του WWF. "Βιομηχανίες όπως  βιομηχανίες χάλυβα, χημικών, και ορυκτών καυσίμων συνεχώς διαμαρτύρονται, σκιαγραφώντας ένα σενάριο οικονομικής καταστροφής. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος με όρια και διαφανείς διαδικασίες εμπορίου δεν θα βλάψει την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα".

Αν λάβει κανείς υπόψη του τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, η αδράνεια δεν αποτελεί εναλλακτική λύση κατά την άποψη του WWF. Η εν λόγω έκθεση δείχνει ότι το ΣΕΔΕ είναι το πιο οικονομικά αποδοτικό μέτρο σε σχέση με άλλα οικονομικά μέτρα. Αν οι χώρες καλούνταν πετύχουν τους στόχους τους  για το Κιότο χωρίς να έχουν την δυνατότητα εμπορίας εκπομπών, η αύξηση του κόστους θα ήταν σημαντική.

Σχετικά με τις επιπτώσεις του ΣΕΔΕ στην αγορά εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα, η έκθεση υποστηρίζει ότι οι απώλειες στις συνολικές θέσεις εργασίας θα γίνουν ελάχιστα αισθητές ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη τα χειρότερα σενάρια. Η έκθεση συγκαταλέγει το ΣΕΔΕ ανάμεσα στις καλύτερες επιλογές, αν οι οικονομικές επιπτώσεις του ΣΕΔΕ συγκριθούν με τις οικονομικές επιπτώσεις άλλων πολιτικών μέτρων για την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

"Στη χειρότερη περίπτωση, οι επιπτώσεις του ΣΕΔΕ στην αγορά εργασίας είναι μέτριες, αλλά μικρότερες από τις επιπτώσεις των εναλλακτικών μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή", προσέθεσε ο Stephan Singer. "Οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε αυστηρότερα ανώτερα όρια και δομικές αλλαγές για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος. Ένα σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίου εκπομπών όπως το Ευρωπαϊκό ΣΕΔΕ είναι το πιο οικονομικό εργαλείο που έχουμε για να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από τον βιομηχανικό τομέα".

Το WWF πιστεύει ότι αν εκμεταλλευτούμε τη σημαντική καινοτομική του δυνατότητα, το ΣΕΔΕ μπορεί να επιφέρει δύο θετικά αποτελέσματα με σχετικά χαμηλό κόστος:
1) σημαντική συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και
2) αλλαγή σε διάφορους τομείς της οικονομίας ώστε να προετοιμαστεί η Ευρώπη για το μέλλον  

H Ελλάδα όπως και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να καταθέσουν το 2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών, που καλύπτει την περίοδο 2008-2012, έως τις 30 Ιουνίου 2006. Οι μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι το ΣΕΔΕ μπορεί να δουλέψει και να αποφέρει σημαντικά κέρδη στην Ελλάδα. Η μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας αξίζει να διαβαστεί από τους υπευθύνους του ΥΠΕΧΩΔΕ που θα καταρτίσουν το τελικό 2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής» καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Πολιτικής, WWF Ελλάς, τηλ. 210 33 14 893  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείωμα προς Συντάκτες:

Ευρωπαικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)
Παράλληλα με την υλοποίηση των τριών ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο σε διεθνή κλίμακα, η ΕΕ προχώρησε στο δικό της εσωτερικό σύστημα εμπορίας εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ). Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τα Κράτη Μέλη της καθορίζουν όρια για τις εκπομπές CO2 από ενεργοβόρες επιχειρήσεις (περίπου 11.000 χαλυβουργεία, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια πετρελαίου, βιομηχανίες χαρτοποιίας και υαλουργίας και τσιμεντοβιομηχανίες) και εκδίδουν άδειες δικαιωμάτων για τις ποσότητες CO2 που επιτρέπεται να εκλύουν οι εν λόγω επιχειρήσεις σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο συνολικός αριθμός εκπομπών για κάθε κλάδο και κάθε συγκεκριμένη εγκατάσταση προσδιορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής  (ΕΣΚ) Δικαιωμάτων Εκπομπών (National Allocation Plan - NAP).

Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) στην Ελλάδα
Η Ελλάδα κατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ) για την περίοδο 2005-2007 ένα χρόνο μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας. Τα συνολικά δικαιώματα εκπομπών προς κατανομή για την τριετία 2005 – 2007 υπολογίστηκαν 221,7 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ). Οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ανέρχονται σε 163, 141 αρχικές (30 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής,16 λοιπές εγκαταστάσεις καύσεις, 4 διυλιστήρια, 1 εγκατάσταση φρύξης μετάλλου, 5 εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου και χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις κλίνκερ τσιμέντου, 16 ασβεστοποιίες, 3 υαλουργίες, 43 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών και 15 εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού) και 22 νεοεισερχόμενες .


Μοιράσου το με φίλους