Αίτηση ακύρωσης κατά της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του λιγνιτικού σταθμού της Μελίτης κατέθεσαν το WWF Ελλάς, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και η Client Earth. 

Η ΑΕΠΟ αφορά τόσο την υφιστάμενη μονάδα Μελίτη Ι όσο και την ανύπαρκτη σήμερα μονάδα Μελίτη ΙΙ, για την οποία δεν έχει καν κατατεθεί συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ως τώρα. Εκδόθηκε εννέα χρόνια μετά τη λήξη ισχύος της προηγούμενης ΑΕΠΟ του 1998 και καθιστά εφικτή τη λειτουργία του σταθμού ως το έτος 2028, βασιζόμενη σε μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε 22 χρόνια πριν. 

H παράταση λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας και η  κατασκευή  της νέας προωθούνται χωρίς αυτές να εντάσσονται σε μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό ή σε στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον η de facto λειτουργία του Ενεργειακού Συμπλέγματος Δυτικής Μακεδονίας, και χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί σχέδιο ειδικών χωρικών παρεμβάσεων στην περιοχή όπως απαιτεί το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, η ΑΕΠΟ δεν διευκρινίζει με ποιον τρόπο η νέα μονάδα θα επιτυγχάνει τη διαρκή συμμόρφωση με τα νέα αυστηρά όρια εκπομπών αερίων ρύπων που της επιβάλλονται από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ εκδόθηκε χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση την οποία προβλέπουν οι νόμοι. 


ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε

Μοιράσου το με φίλους