{mosimage}Θεσ/νίκη, 16-11-2005: Με επιτυχία ολοκληρώ- θηκε το συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το WWF Ελλάς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παν/μιου Κρήτης με αντικείμενο τις μεθόδους προστασίας και διαχείρισης των πληθυσμών των γυπών. Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Τουρκία, την Ουκρανία και το Ισραήλ.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE-Φύση που υλοποιούν οι δύο φορείς και τα οποία αφορούν αφενός την «Προστασία των Αρπακτικών Πουλιών του Δάσους Δαδιάς» και αφετέρου τις «Δράσεις Διαχείρισης-Προστασίας του Γυπαετού και της βιοποικιλότητας στην Κρήτη».

Στο συνέδριο είχαν προσκληθεί ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές, από την Ευρώπη και άλλες χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τη διεθνή εμπειρία πάνω στα αντικείμενα του συνεδρίου και μίλησαν για τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις του χώρου. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η επιστημονική παρακολούθηση, οι δράσεις τροφικής ενίσχυσης, τα μέτρα επανεισαγωγής πληθυσμών, οι γενετικές αναλύσεις, η ανάλυση της  δυναμικής των πληθυσμών, και η απεικόνιση / ανάλυση των οικοσυστημάτων. Παρουσιάσθηκαν επίσης τα αποτελέσματα εξειδικευμένων μελετών που υλοποιούνται στη χώρα μας από τα προαναφερόμενα προγράμματα LIFE του WWF Ελλάς και του ΜΦΙΚ.

Πέραν των ομιλητών στο συνέδριο συμμετείχαν και εκπρόσωποι Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και Φορέων από Βαλκανικές χώρες (Σερβία και Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Κροατία, FYROM) αλλά και από την Τουρκία, την Ουκρανία και το Ισραήλ, οι οποίοι είχαν προσκληθεί από τους οργανωτές με σκοπό την ανάπτυξη και καλλιέργεια της διασυνοριακής συνεργασίας στα θέματα προστασίας και διαχείρισης της Φύσης. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, επιστημόνων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκπροσώπηση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Η Ευρώπη φιλοξενεί τέσσερα είδη γυπών: Μαυρόγυπας, Όρνιο, Ασπροπάρης και Γυπαετός. Και τα τέσσερα αυτά είδη προστατεύονται ως απειλούμενα και απαντώνται στη χώρα μας. Ο Γυπαετός διατηρεί πλέον μόνο έναν πολύ μικρό πληθυσμό στην Κρήτη, ενώ η τελευταία αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια εντοπίζεται στο Δάσος της Δαδιάς στον Έβρο. Η εξαφάνιση των γυπών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τη καταστροφή των βιοτόπων τους, την έλλειψη τροφής, αλλά και τις καταστροφικές ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Για το λόγο αυτό τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία τους περιλαμβάνουν την παροχή επιπρόσθετης τροφής (νεκρά ζώα), την προστασία και διαχείριση των βιοτόπων τους, αλλά και την επανεισαγωγή πληθυσμών η οποία έχει εφαρμοσθεί στην Ισπανία, στη Γαλλία και στις Άλπεις. Πέραν των διαχειριστικών μέτρων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δράσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν διαδικασίες σύλληψης, αλλά και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων όπως η δορυφορική παρακολούθηση, η ραδιο-παρακολούθηση και η τηλεπισκόπιση.

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, στόχος του συνεδρίου υπήρξε η καταγραφή και η αξιολόγηση του έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μελλοντική δραστηριοποίηση στο αντικείμενο. Προς αυτή την κατεύθυνση, και μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, καταδείχθηκε η ανάγκη να δοθεί στο μέλλον περισσότερο βάρος στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για τη προστασία του είδους, να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, να διαπιστωθούν με σαφήνεια τα επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν τη διαχείριση του είδους και να ενταθούν οι προσπάθειες για ανάπτυξη της σχετικής αναγκαίας εφαρμοσμένης έρευνας. Τονίσθηκε επίσης η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ενσωμάτωση των αναγκών προστασίας και διαχείρισης στις διάφορες τομεακές πολιτικές, οι οποίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη προστασία της φύσης (ενεργειακές πολιτικές, πολιτικές μεταφορών, κοκ).

Τη λήξη του συνεδρίου ακολούθησε η συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου για την προστασία του όρνιου (EGVWG), ενώ από την Πέμπτη 17/11 ομάδα των συνέδρων θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στο δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, ώστε να ενημερωθούν για τις διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή από το πρόγραμμα Δαδιάς του WWF Ελλάς.    

Διαβάστε εδώ τα πρακτικά του συνεδρίου.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο του WWF για την προστασία του μαυρόγυπα στο http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=119.

Για πληροφορίες πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Λιαρίκος, WWF Ελλάς, 210-3314893, 6972-272977 
Μιχάλης Προμπονάς, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2810-393265, 6977-618329

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε

Μοιράσου το με φίλους