ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Από το 2005, παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε ετήσια έκθεση εξετάζουμε και αναλύουμε τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους για το περιβάλλον τομείς, όπως η προστασία των δασών και της θάλασσας, η χωροταξία,  η ενέργεια και κλιματική αλλαγή, η διαφάνεια, ο έλεγχος του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Με τις ετήσιες νομικές εκθέσεις δίνουμε σε όλους σημαντική πληροφορία για την εφαρμογή των νόμων, διαπιστώνουμε προβλήματα εφαρμογής και προτείνουμε λύσεις.

Οι ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι οι εξής:

2018: 14η ετήσια έκθεση - Σύνοψη
2017: 13η ετήσια έκθεση - Σύνοψη
2016: 12η ετήσια έκθεση
2015: 11η ετήσια έκθεση
2014: 10η ετήσια έκθεση
2013: 9η ετήσια έκθεση
2012: 8η ετήσια έκθεση 
2011: 7η ετήσια έκθεση
2010: 6η ετήσια έκθεση
2009: 5η ετήσια έκθεση 
2008: 4η ετήσια έκθεση
2007: 3η ετήσια έκθεση
2006: 2η ετήσια έκθεση
2005: 1η ετήσια έκθεση και περίληψη

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε

Μοιράσου το με φίλους