ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύουμε, επενδύουμε 0,72 λεπτά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Οικονομική διαφάνεια

Ακολουθούμε τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή λογιστικά και διαχειριστικά πρότυπα και ελεγχόμαστε από ανεξάρτητους οικονομικούς ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές), αλλά και από τακτικές διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων.

Επιθυμούμε ο κόσμος που μας στηρίζει οικονομικά να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή «που πηγαίνουν τα χρήματά του». Για αυτόν τον λόγο, είναι ανοικτά διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.


Μοιράσου το με φίλους