Θαλάσσια θηλαστικά

To «Θάλασσα» στο χωριό Κόρθι της Άνδρου 02 November 2015