ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Φωτεινή Αναστασίου - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του δεύτερου κατά των εξορύξεων πετρελαίου

Γιώργος Παπαδάκης - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία.

Νικολέτα Σπυροπούλου - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του δεύτερου και του όγδοου που μιλούν κατά των εξορύξεων πετρελαίου και κατά των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα αντίστοιχα. 

Χρυσάνθη Χαρίσκου - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του σημείου 4 για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.