ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Φωτεινή Αναστασίου, υποψήφια στον νομό Τρικάλων - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του δεύτερου κατά των εξορύξεων πετρελαίου

Γιώργος Παπαδάκης, υποψήφιος στον νομό Ηρακλείου - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία.

Νικολέτα Σπυροπούλου, υποψήφια στην Α΄Θεσσαλονίκης - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του δεύτερου που μιλά κατά των εξορύξεων πετρελαίου. 

Χρυσάνθη Χαρίσκου, υποψήφια στον νομό Δράμας - Δεσμεύτηκε σε όλα τα σημεία πλην του σημείου 4 για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε