Ένας κατάλογος όλων των φυσικών και τεχνητών νησιωτικών υγροτόπων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, χάρτες με το καθεστώς προστασίας τους αλλά και ένα τμήμα της γεωβάσης που έχει δημιουργηθεί για τις θέσεις, τα όρια και τις κατηγορίες υγροτόπων…

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο CD που αποστείλαμε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες Νομαρχιών και Περιφερειών της χώρας. Με την κίνηση αυτή οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν πλέον όλη την πληροφορία που χρειάζονται για την προστασία των νησιωτικών υγρότοπων, θα έχουν άραγε και τη βούληση να την αξιοποιήσουν κατάλληλα;Μοιράσου το με φίλους
 

Σχόλια