ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάποιες φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα ξεχωρίζουν. Στηρίζονται σε δυναμικές αλλά και ευαίσθητες ισορροπίες, οι οποίες τους δίνουν την δυνατότητα να καλλιεργούν και να φιλοξενούν τη ζωή.

Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί γιατί η χώρα μας φιλοξενεί πολλές και διαφορετικές τέτοιες περιοχές! Δάση κοντά στη θάλασσα, ή σε τεράστιους ορεινούς όγκους, λίμνες, ποτάμια, νησιωτικοί και χερσαίοι υγρότοποι. Και βέβαια οι μοναδικές καταγάλανες θάλασσές μας. Με μια τόσο πλούσια φυσική κληρονομιά - συχνά υπό απειλή - κανείς θα αναρωτιόταν από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουμε και που να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας.

Λόγω των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων μας και δεδομένου ότι ο χρόνος ποτέ δεν είναι με το μέρος μας, έχουμε αποφασίσει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις παρακάτω 5 ομάδες περιοχών.

Οι δράσεις μας εκεί μας διδάσκουν πώς να χτίσουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Η διάσωσή τους είναι προτεραιότητά μας, γιατί αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου.

ΕΚΤΑΚΤΟ

Μπες τώρα στη μάχη ενάντια στη κλιματική κρίση

Καθώς η κλιματική κρίση κλιμακώνεται εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί.

Από το 1991 αγωνιζόμαστε ενάντια στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μαχόμαστε κατά της απώλειας της άγριας ζωής, των δασικών πυρκαγιών και της υπεραλίευσης, ξεσκεπάζουμε την κακή νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, σχεδιάζουμε λύσεις μακριά από τις ρυπογόνες πρακτικές των ορυκτών καυσίμων και αλλάζουμε συνειδήσει πολιτών και κυβερνήσεων. Πιστεύουμε πως είμαστε η γενιά που μπορεί να χτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά και για να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για όλα όσα εκπροσωπούμε χρειαζόμαστε την οικονομική σου υποστήριξη περισσότερο από ποτέ. 

Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι αρκετή για να συμβάλει στη πιο μεγάλη αλλαγή!

Υποστήριξε