Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ως τον Ιούνιο του 2010 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 22 λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 5288 MW μοιρασμένες σε 8 Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, 6 εκ των οποίων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (νομοί Κοζάνης και Φλώρινας) και 2 στη Μεγαλόπολη του νομού Αρκαδίας στην Πελοπόννησο.

Μεγαλύτερος χάρτης

Κάτω από την πίεση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της κοινωνίας των πολιτών, από τον Ιούνιο του 2010 έχουν σταματήσει να λειτουργούν 8 λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 913 MW. Επίσης, λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τη νέα, αυστηρότερη ευρωπαϊκή οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΚ), η ΔΕΗ αναγκάστηκε να θέσει 6 λιγνιτικές μονάδες της συνολικής ισχύος 1850 ΜW σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας (παρέκκλιση άρθρου 33 της 2010/75/ΕΚ). Έτσι από την πρωτοχρονιά του 2016, οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν περίπου το 1/3 του χρόνου που λειτουργούσαν ως σήμερα, προτού αποσυρθούν εντελώς κάποια στιγμή ως το 2023 το αργότερο.

Η ΔΕΗ έχει ακόμα βάλει τις υπόλοιπες 8 λιγνιτικές της μονάδες συνολικής ισχύος 2525 MW στο λεγόμενο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών ή ΜΕΣΜΕ (παρέκκλιση άρθρου 32 της 2010/75/ΕΚ). Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές θα υποστούν εκτεταμένα και ακριβά έργα αναβαθμίσεων για να συμμορφωθούν με την ίδια οδηγία ως το 2020, με σαφές χρονοδιάγραμμα και ετήσιο έλεγχο προόδου ως προς τη μείωση εκπομπών SO2, NOx και σωματιδίων.

Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία που είναι υποχρεωμένη να καταθέτει η Ελλάδα κάθε χρόνο, δύο ελληνικοί λιγνιτικοί σταθμοί (Άγιος Δημήτριος και Αμύνταιο) υπερβαίνουν συστηματικά και κατά πολύ το όριο εκπομπών SO2 των 400 mg/Nm3 της ισχύουσας ευρωπαϊκής οδηγίας (2001/80/ΕΚ) που έχει μάλιστα μεταφραστεί σε συγκεκριμένη ποσότητα για κάθε ΑΗΣ στο Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών.

Αντίστοιχες υπερβάσεις καταγράφονται και στις εκπομπές σωματιδίων (PM) των σταθμών της Πτολεμαΐδας και της Καρδιάς.

Σύμφωνα επίσης με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 2 ελληνικοί λιγνιτικοί σταθμοί συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα σε αυτούς που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τις εκπομπές τους (3,4-8,2 δις ευρώ την πενταετία 2008-2012).  Αντίθετα, αν η Ελλάδα εφάρμοζε τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στις ανθρακικές της μονάδες, και μόνο για τη μείωση εκπομπών SO2 και NOx, θα εξοικονομούσε κάθε χρόνο 800 εκ ως 2,3 δις ευρώ.

Παρόλα αυτά οι 4 λιγνιτικοί σταθμοί που υπάγονται στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών λειτουργούν σήμερα χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), ενώ σημαντικά έργα αναβαθμίσεων σε αυτούς βρίσκονται ήδη εκτός χρονοδιαγράμματος.


Μοιράσου το με φίλους