ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Εκδόσεις

Οδηγός για το περιβάλλον: Νομικός Οδηγός, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Αθήνα 2009

Factsheets

Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα.
Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα. (αναλυτικό κείμενο)
Κοινωνία πολιτών
Τα οικονομικά της βιοποικιλότητας

Αναφορές – εκθέσεις

Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών: 7 χρόνια, 500 υποθέσεις για το περιβάλλον, 2009

Προτάσεις και παρεμβάσεις

Επιστολή προς τους θεσμούς για την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, 2015
Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα
Επιστολή WWF προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και παράρτημα, με θέμα την μη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Σύμβαση του Aarhus, Ιούλιος 2017.
Παρατηρήσεις επί του σ.ν. «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Απρίλιος 2017.
Ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τους δασικούς χάρτες, Φεβρουάριος 2017.
«Πρότασης πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιανουάριος 2017.
Επιστολή του WWF Ελλάς στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), με θέμα την Δημόσια διαβούλευση για την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας, Δεκέμβριος 2016.
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», Νοέμβριος 2016.
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη», Νοέμβριος 2016.
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην διαβούλευση της Εθνικής Έκθεσης (2017) Εφαρμογής της Σύμβασης Άαρχους στην Ελλάδα , Νοέμβριος 2016.
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην πρώτη και την δεύτερη διαβούλευση στα πλαίσια του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», Οκτώβριος 2016.
Συμμετοχή του WWF Ελλάς στην πρώτη και την δεύτερη διαβούλευση στα πλαίσια του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», Ιούνιος 2016.
Αιγιαλός - Επιστολή 14 περιβαλλοντικών οργανώσεων προς Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Μάιος 2016.
Συμμετοχή WWF Ελλάς στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 2015
Επιστολή: Εκχώρηση εκτάσεων με ιδιαίτερη οικολογική αξία στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση, 2013
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», 2013
Κοινή επιστολή 10 ΜΚΟ για ν/σ Υπουργείου Τουρισμού, 2013
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020) εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7-8ης Φεβρουαρίου , 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Επιστολή για τον περιορισμό του φαινομένου των παράνομων υλοτομιών, 2012
Παρέμβαση για πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών, 2012
Αίτηση χορήγησης περιβαλλοντικών εγγράφων σχετικών με τις εγκαταστάσεις παραγωγής χρυσού Περάματος και Σαπών στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης αντίστοιχα, 2012
Σχόλια σε τροπολογία-προσθήκη του ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», 2012
Επιπτώσεις του υποέργου Σκουριών των Μεταλλουργικών-Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Χαλκιδικής στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, 2012
Επιστολή για υλοτομικές δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, 2012
Συμμετοχή WWF Ελλάς στη διαβούλευση επί του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του ν.4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, 2011
Επιστολή προς Βουλευτές για νομοσχέδιο δόμησης, 2011
Ανοιχτή επιστολή για την τουριστική κατοικία!, 2011
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας , 2004
Επιστολή για άμεση διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας Seveso

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

-

Ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια

-

Μοιράσου το με φίλους